Jak zminimalizować hałas z instalacji wentylacyjnych?

Wentylacja jest jedną z instalacji konieczną w każdym budynku, niezależnie od jego przeznaczenia. Naturalna wentylacja, znana również jako grawitacyjna charakteryzuje się praktycznie bezgłośną pracą, jednak w większości budynków nie jest ona wystarczająca. Jeżeli zależy nam na dobrej wydajności, powinniśmy zdecydować się na wentylację mechaniczną. Niestety w niektórych sytuacjach ten rodzaj wentylacji może powodować hałas, uciążliwy dla użytkowników budynku.

Jakie są przyczyny hałasu dochodzącego z instalacji wentylacyjnych?

Najczęściej pojawiającym się powodem nadmiernego hałasowania wentylacji jest praca wentylatorów. W przypadku, kiedy wirnik nie został odpowiednio wyważony bądź łożyska niewłaściwie pracują, z wentylator może głośniej pracować. Powodem tego może być również praca silnika bądź drgania mechaniczne, spowodowane niewystarczająco sztywną konstrukcją wentylatora. Za głośne hałasy dobiegające z instalacji wentylacyjnych mogą być odpowiedzialne czynniki aerodynamiczne jak zbyt szybki przepływ powietrza przez kanały wentylacyjne. Źródłem szumu mogą być również zbyt mocno przymknięte nawiewniki lub przepustnice.

Jak zmniejszyć poziom hałasu instalacji wentylacyjnych?

Odpowiednie zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej w większości przypadków pozwoli na uniknięcie powstawania hałasu o dużym natężeniu. Kanały wentylacyjne powinny mieć właściwą średnicę, dzięki czemu powietrze nie będzie przepływać zbyt szybko. Istotna jest również odpowiednia odległość pomiędzy anemostatem, wynosząca około 3-4 metrów. Jeżeli instalacja posiada rekuperator bądź wyrzutnię ścienną, należy zamontować je z dala od sypialni i innych pomieszczeń służących do wypoczynku.

Jednym z najczęściej wykorzystywanym sposobem na wyciszenie hałasów generowanych przez instalacje są tłumiki wentylacyjne. Montowane są w głównym ciągu instalacji, w niedalekiej odległości od centrali wentylacyjnej. Jeżeli przyczyną hałasu są nawiewniki, w rozgałęzieniach przewodów montowane są tłumiki wtórne. Jeżeli dana instalacja posiada wentylatory dachowe, wykorzystuje się podstawy tłumiące, które nie tylko tłumią hałas, ale także stanowią cokół do mocowania wentylatora. W sytuacji, kiedy zastosowanie tłumików nie przyniosło oczekiwanych efektów, prostokątne kanały wentylacyjne można wyłożyć specjalną izolacją akustyczną. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, która  dodatkowo pozwala zapobiec skraplaniu się pary wodnej wewnątrz przewodów.