Na czym polega montaż i działanie anemostatu?

Anemostat jest nieodłączną częścią każdej mechanicznej instalacji wentylacyjnej, stanowiąc jej zakończenie. To element, który służy osiągnięciu optymalnego sposobu dostarczania lub odprowadzania powietrza z pomieszczenia. Może, w zależności od budowy instalacji i jej wydajności, mieć różne rozmiary i kształty. Najczęściej występuje w formie koła, kwadratu lub prostokąta.


Kiedy instaluje się wentylację mechaniczną?

Wentylacja mechaniczna jest potrzebna w miejscach, gdzie nie istnieje, lub istnieje w ograniczonej formie instalacja grawitacyjna. Jest ona konieczna, by zapewnić w całym obiekcie prawidłowy przepływ powietrza, zarówno poprzez jego nawiew, jak i wywiew z budynku. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w wielkich halach, galeriach czy innych budynkach o dużej powierzchni, jednak coraz chętniej wentylacja mechaniczna jest montowana w domach, w formie rekuperacji, a więc w połączeniu z urządzeniem do odzysku ciepła. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Oprócz skutecznej wymiany powietrza, pozwala na odzyskanie ciepła z powietrza, dzięki czemu ogrzewanie budynku jest bardziej ergonomiczne.

Anemostat wywiewny i nawiewny

Anemostaty, jako zakończenia wentylacji mechanicznej dzieli się na wywiewne oraz nawiewne. Jak sama nazwa wskazuje, wywiewne służą odprowadzaniu zużytego powietrza z pomieszczenia, nawiewne dostarczają czyste powietrze do wnętrza. Ich specyfika wynika z budowy całej wentylacji mechanicznej, która odrębnymi kanałami doprowadza i odprowadza powietrze do pomieszczeń. Anemostaty wykonane są najczęściej z tworzywa, jednak mogą być także stalowe. Oba materiały są odporne na działanie wilgoci i łatwo się je czyści. Zaletą anemostatów wykonanych z metalu jest ich wyższa odporność na działanie promieniowania UV.

Jak zamontować anemostat?

Anemostaty składają się z dwóch części: kołnierza i obudowy. Ich montaż jest bardzo prosty. Do otworu wywiewu lub nawiewu wentylacji mechanicznej wkłada się kołnierz anemostatu i mocno go dociska. Otwór wentylacji powinien być dopasowany tak, aby kołnierz anemostatu ciasno w niego wchodził. Następnie montuje się, poprzez wkręcenie lub włożenie, element obudowy, który jednocześnie stanowi jego część dekoracyjną, służącą także regulacji dopływu lub odprowadzenia powietrza. Niezwykle ważne jest już na etapie projektu budynku i wentylacji mechanicznej, tak zaplanowanie otworów wentylacyjnych, w których będą montowane anemostaty, aby nie znajdowały się one w miejscach, gdzie będą stały meble, by dopływ powietrza nie był przez nie ograniczany.